ติดต่อสอบถาม 062 454 0077, 062 454 8391-99

ไหมพรมเส้นเล็ก : สีลาย (S&C)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ไหมพรมเส้นเล็กตรา S&C  สีลาย

น้ำหนัก 90 กรัม / ลูก
บรรจุ 4 ลูก / ห่อ

รายละเอียด

Close Menu
×